Pirštų galiukais liečiu sutemas

tekstas: Dainius Gintalas

pirštų galiukais liečiu sutemas

garuojančias iš vidaus

atodūsis lyg gnomas nusuktu sprandu

jo dilgus oras su vos įžiūrimom

oranžinėm dulkėm

įsiremia į akies vyzdį ir duria

 

sukosėju ir išvystu kecalkoatlą

toltekų siųstą paukštį ne paukštį

išminties žuviai perėti

kol kas jos formos mirga

mane skrodusioj rentgeno spinduliuotėj

jų nebesugausiu nebent dar bus ligos lūžiai

 

sukosėju prisimenu kaip aptemo protas

ne iškart o pamažėl įsibėgėdamas

saikingom dozėm didinant siaubą

priešais atsivėrusią bejėgystę

ir ne savaitei ne mėnesiui ilgam

 

štai ką reiškia būt per greitam aistrai

gyvenimui būt nepasiruošusiam perdegimui

lig šiolei šlitinėju sunkiai dūsaudamas

prakaituoju palikdamas šliūžę

lig šiolei manęs baidos kopėčios

Tadas Juozapaitis. GĄSDINTOJAS.