Mano gyvenimui jau niekada nebus

Pakaks

Kalbėti apie moteriškumo manifestacijas

Išgyvenimo būdus ir kaip pranokti laiką

Praaugti miško liniją horizonto taikiklyje

Išskaičiuoti dienas – uosiui, ąžuolui, liepai ir, žinoma,

Drebulei, po vidurnakčio užsikalbėjimo dozės

Kai virtuvėje šviesos takeliu renkasi skruzdės

Apkabinti pėdų basakojės milžinės

Dar labiau sulėtėjus

Nelaukiu putų iš jūros dugno kalėjimo

Nelaukiu brolių durklo į skarelės trikampio kampą

Nugara regiu, atbulomis tolstu, savąjį veidą šalia kitų veidų

Išlaikau virš švytinčio ugnimi rytojaus

RIKSMAS. Vladimir Mijailovič (Serbija) nuotr.

Algiukui

 

Aklėju

Ak

Kiek alėjų

Ir jis toks baltas

vilkas

Dantimis nekaltas

Sako juk ramybės du mėnesiai

Ar neužteko

Pirštas į dangų

Tavo raukšlės akių kampučiuose

Žydi

Pirštas į dangų

Tau reikia papildomo hardo

Juk vis tiek vieną dieną numirsi

Pirštas į dangų

Procesijos varpai

Girdi ateina jau, ateina

Negirdžiu, bet juokiuos,

Tavo pirštas į dangų

Į nykstančio laiko upę

Kur vėjas ir pakeleivis

Į vieną dūdelę pučia

Pirštas į dangų

Groji

O kažkas gal ir

Šoks

Tik vėliau, kai jau liks tik dangus

Pagal tavo dūdelę

Iškrypęs

 

Kostui

 

Jis guli – tai,

Ko mes visi bijome.

Naujai miręs žmogus.

 

Paliko mums valandas, kurių nespėjo išmiegoti,

Du takelius ir vieną platų vieškelį į statų rojų,

Orą, kurį jam išnešiojo medžiai,

Mylimąją ir vaikus, kurių jis nepaglostė

Ateity.

Jis mums paliko skersvėjį,

Sukeltą judančio lėtai žmogaus,

Jis buvo aukštas vyras,

Sakau jums,

Ėjo svirduliuodamas per gatvę

Penktą valandą vakaro

Lėčiau nei visi prieš jį ėję

Rudens vakarai,

Stebėjausi iš tolo

Kaip jis vos liesdamas paviršių

švininių kojų pamatais

kilo aukštyn į nakties persmelktą celę

Bangų gatvėje,

Iš kur neišeinama apsiavus batais,

Nes visi raištukai patarnauja

Aukščiausiajam tikslui –

Nirvanos nepriklausomybei nuo

Asmeninės vertės viršsvorio.

 

Tada dar nežinojau,

Kad vyksta paskutinis mūsų nesusitikimas,

Nors gal meluoju –

Kažką vis tik jaučiau,

Jis ėjo taip lėtai ir ženkliai

kaip

Nykstantis pasaulis

Padėjęs galvą Dalgei ant peties.

NUEINANTIS. Normantės Ribokaitės nuotr.