Amandai atminti

Tekstas: Luana Masienė

A tviros menės auksu dabintos

M iestas be kodo ir pašto dėžučių

A dresas įrėžtas plokštėj granito

N esantys vakar – ryt gali jau būti

D urys užvertos iš vienos pusės

A tsakas girdimas tik išrinktiesiems

I r tavo skruostuose mielos duobutės

A šaroms rinkti, o ne kerėti

T yliai žingsniuoja dramblių šeimyna

M edžio vainikas ugnim pražysta

I r tik galingos laiko sūpynės

N usviedžia ten, kur kenčiantys drįsta

T amsiai raudonai dykumų saulei

I šrėkti ilgesį ledkalniu virtusį…

Amanda Vitlipaitė (1999–2018) Marijampolės Kultūros centre,
BALTO KAMBARIO surengtoje parodoje, 2017 m. spalio mėnesį prie Simo Šuminsko darbo.