glostyt drugelių nugaras

tekstas: Edita Skopič

glostyt drugelių nugaras
lesančius iš delno žiedadulkes
skaičiuot upelius
plaukiančius su upėmis
nemarius
bet kurčius sielininkus
kviesti ir laukti
ir kurstyti laužą krante
kad atplauktų
neužkliūtų už karpio peleko
neįkristų į srovę netakią
gaudyti laumžirgius
pušies šakele
kad sakais gintarais išlakiotų
ir nusėstų
tavo skruostų duobutėse
kad.

Psigidelia. ATVIRA ŠIRDIS. Spalvoti pieštukai. 50x70cm. 2015

nebijokit manęs, ei! strazdeliai!
juk tai aš, aš juk tai
kabinu tuos džiovintus obuolius
ant bežadžių pajuodusių medžių
ir beriu razinas po hortenzijų krūmais.
tai kodėl jūs vis lesat
raugerškio sušalusias uogas
tai kodėl ant pečių man netūpiat pulkeliais?
ech, strazdeliai…

Psigidelia. PASITIKĖJIMO BAIMĖ. Spalvoti pieštukai. 70x100cm. 2016

ir tada nusimesiu rūbus
o po to nusiskusiu plaukus
dar gi gal išsirausiu blakstienas
taip, kad likčiau nuogiau nei nuoga
ir vis tiek, nors tu ką – paslaptinga
nesuprantu, sakysi
ne-su-pran-tu
užmesdamas juodą džilbabą
ant mano kalbančio kūno
tyliau – sakysi – tyliau
tavo kyšantys kaulai rėkia
tavo šiurpstanti oda dejuoja
tavo rankos plepa ir plepa
o aš nieko ne-su-pran-tu
ir slinksi vis slinksi atatupstas
link artimiausios koplyčios
ir tada apsibrėši ratą
o po to pridegiosi žvakių
dar gi gal griebsies seno rožančiaus
taip, kad būtum saugiau nei saugus
ir vis tiek, nors tu ką – išsigandęs
nieks nepuola, kvatosiuos
ne-puooooo-la
ir išskleidus džilbabo skvernus
virš tavo tylinčio kryžiaus
drąsiau – kvatosiuos – drąsiau
ir visa tokia ne-su-pra-tin-ga
krykšdama sau išsiautėsiu vėjais

Psigidelia. SAVĘS PERGIMDYMAS. Spalvoti pieštukai. 50x70cm. 2014

eisim, sesės, tyliai per lauką,

per karalių tiltus.

imsim gulbės lizdą už plaustą,

per lelijas irtis.

 

tik tu neliesk

vandenio lūpomis.

tik neužtiesk

kelio, kur klūpome.

tik tu nešauk

vardo sparnuoto.

tik tu nelauk…

 

eisim, sesės, tyliai pro gojų,

pro žalčių karūnas.

rasim tylų sodą artojų

kvepiantį pelūnais.

 

šulinio prašysim ir duonos

blezdingėlę juodą.

į kasas įpinsim aguonas

ir sapnų paguodą.

 

tik tu nerisk

akmens į kalną.

tik tu nekrisk

rūtom į delną.

tik tu nekauk

vilko mėnuliui.

tik tu nelauk…

 

eisim sesės tyliai į dvarą,

per duris ir langus,

ilgesys kur dega kaip maras,

ir palovėm rangos.

 

tik tu nepirk

drobių vilnonių.

tik tu nekirpk

siūlo svajonių.

tik tu nebrauk

lino prieš plauką.

tik tu nelauk…

Psigidelia. DVI PUSĖS. Spalvoti pieštukai, akrilas. 50x70cm. 2016

DAUGIAU DARBŲ