Konfucijaus „Didysis mokymas“ 大學

Tekstas: Konfucijus (551 – 479 m. pr. m. e.), Tadas Snuviškis

大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而后有定,定而后能 靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。物有本末,事有終始,知所 先後,則近道矣。

Didžiojo mokymo kelias slypi spindinčiosios dorybės atskleidime, meilėje žmonėms ir galutinio gėrio rymojime! Žinant rymojimą, įgyjamas apibrėžtumas. Įgijus apibrėžtumą, įmanomas ramumas. Įgijus ramumą, įmanomas pasitenkinimas. Įgijus pasitenkinimą, įmanomas veikimas. Veikiant, įmanoma pasiekti [norimą tikslą]. Dalykai turi šaknis ir šakas. Darbai – pradžią ir pabaigą. Jeigu žinai, kas prieš tai ir kas po to, artiniesi Kelio (Dào) link.

 

古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家 者,先脩其身;欲脩其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其 意者,先致其知;致知在格物。

1) Senovėje norintys atskleisti spindinčiąją dorybę visame pasaulyje, pirmiausiai tvarkydavo savo valstybę.

2) Norintys tvarkyti savo valstybę, pirmiausiai siekdavo darnos savo šeimoje.

3) Norintys darnos savo šeimoje, pirmiausiai ugdydavo save.

4) Norintys ugdyti save, pirmiausiai ištiesindavo savo protą.

5) Norintys ištiesinti savo protą, pirmiausiai būdavo nuoširdūs savo mintyse.

6) Norintys būti nuoširdūs savo mintyse, pirmiausiai plėsdavo savo žinojimą.

7) Žinojimo plėtimas – dalykų išsėmime.

 

物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身脩,身脩而 后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。

1) Išsėmus dalykus, įgyjamas žinojimas.

2) Įgijus žinojimą, mintys tampa nuoširdžios.

3) Esant nuoširdžioms mintims, ištiesinamas protas.

4) Ištiesinus protą, išsiugdoma.

5) Išsiugdžius, atsiranda darna šeimoje.

6) Esant darnai šeimoje, susitvarko valstybė.

7) Susitvarkius valstybei, pasaulyje įsivyrauja ramybė.

 

自天子以至於庶人,壹是皆以脩身為本。其本亂而末治者否矣,其所厚 者薄,而其所薄者厚,未之有也!

Nuo Dangaus sūnaus iki paprastų žmonių, visi turėtų laikyti savęs ugdymą šaknimis. Niekada nėra buvę, kad šaknys būtų sujauktos, o šakos sveikos. Laikantis svarbų – nereikšmingu, o nereikšmingą – svarbiu, niekada to nepasieks!

Iš senosios kinų kalbos vertė Tadas Snuviškis