„Miesto damos išdažytos“

tekstas: Dijana Apalianskienė

Būna dienų, kai negaliu rašyti. Taip tiesiog. Net jei ir labai reikia. Būnu negyva rašymams, būnu abejinga rašymams, nes  tuomet esu visiškai  kitoje dimensijoje. Ir tikrai reikia laiko vėl sugrįžti prie savojo stalo, kad  įsikibus savosios  plunksnos vėl gražiai „šuoliuočiau per baltąsias lankas“.

Galima rašyti senoviškai arba jau naujoviškai. Tai tavo pačios pasirinkimas. Rašai visai ir negirdėdama, kas tuomet aplinkui vyksta – mintys pačios giliais arimais sugula ant popieriaus lapo. Jos šurmuliuoja, klega tau matytų, tavo sutiktų ir mylėtų žmonių balsais, šnekomis, atodūsiais. Tau tik belieka viską gražiai sudėlioti, suriktuoti.

Tai kaip  koks šeštadieninis  močiutės salionėlio tvarkymas:  viskas turi sueiti į savo vietas – šiukštu suklysti. Ir senos lininės staltiesės kampai turi būti būtinai  ištiesinti, nes lino audeklas mėgsta klaipytis – susisukti į „dūdeles“, į skepetaites, nosinaites. Vidury stalo būtina pastatyti  senovinio stiklo  vazą su jau prasiskleidusiais bijūnų žiedais – kaimas be bijūno, kaip miestas be „išdažytų“ damų …  Beje, tai  žodžiai  iš  močiutės numylėtos dainos.

„Atsičiukini“ nuo savojo rašymo – tiek buvo į jį  įsijausta. Belieka tik sudėlioti paukščiukus, brūkšnelius, šauktukus, kabutėles.

Klaustukų nebereikia.  Nes juk viskas ir taip aišku: gyveni ir dar gyvensi, bet visada privalai išlikti žmogumi. Aha!

Kokia  unikali ta mūsų kalba. Kalba ir padaro mus visus giminėmis. Taip – mes visi giminės. Nejuokauju! Gimstame atskirai, mirštame taip pat atskirai, bet mūsų kalba mus vienija.

Senas sieninis laikrodis staiga sumuša valandas. Taip, esu kaime, močiutės troboje – viskas  čia lig šiol dar alyviniais obuoliais tebekvepia. Sienos visada saugo savo trobos kvapus. Visada! Tai jų šventovė – čia jų gyvenimo pradžios ir pabaigos.

Skubu užsiplikyti arbatos, kad nutūpusi  priemenės kampe galėčiau ramiai klausytis niekur  neišskridusių  gegučių klegionių. Tų, taip ir neišdrįsusių palikti savųjų vaikų.

Džerinaldo Lukošiaus nuotr.