Poetinės ekologinės miniatiūros

tekstas: Onutė Gaidamavičiūtė

***

Jeigu yra užtarėjos – gervės – tuomet, regis, nebaisūs netgi kaimyninių pasėlių laukų tręšėjai-teršėjai, deja, tai negalioja kraugeriams medžiokliams. Kad taip tas jų kopėčias kokia vėtra išlaužtų…

S. Su tuo palinkėjimu – kovo 6 d. aplankiusi savo tėviškę, buvau maloniai nustebinta ir pradžiuginta, nes medžioklių kopėčios jau buvo nuverstos… veikiausiai vėjo… vėtros…

Ir taip… Pats geriausias, gražiausias ir įstabiausias laikas kaime, – kol dar ūkininkai teršėjai nepradėjo dirbti ir tręšti bei purkšti laukų… Tai yra laikas nuo lapkričio iki balandžio pradžios kasmet…

 

***

Manau, kad paukščiai, gervės, gulbės yra amžini…

Amžinesni net už namus…

Pats geriausias laikas, kol erkės ir ūkininkai / medžiokliai miega.

 

***

Nušvitęs kovo vidurio vakaras…

Mėnuo pilnatis įsmigo

Klevų šakose.

Parskrido juodieji strazdai.

Suokia.

 

***

Viską nuplautų, viską atpirktų…

Rytmečiai ir vakarai praleisti savoje kaimo, tėviškės erdvėje…

Ypač pavasario mėnesiais… Kad ir visas mėnuo, praleistas akimis palydint, paglostant, pasitinkant saulėtekius ir palydint saulėlydžius…

 

Ir taip, kovo 6 dieną, iš karto po Šv. Kazimiero, mane pasitiko, pasveikino spiečiai, būriai gulbių giesmininkių… visas jų ežerėlis… taip pat pavymui su neramiai ratais skraidančiomis želmeninėmis žąsimis… bei gervių pulkais virš gimtųjų pievų…

 

O kovo 12–13 d. visas ežeras prisipildė gulbių giesmininkių klegesio ir giesmių, jų skardaus sparnų pliuškenimosi…

***

Iš laiško Mylimajam…

 

dar štai galvoju,

žvelgdama į krentantį lapą pro darbo kambario langą,

kad kadaise visgi lyg buvo toks noras į viską žvelgti amžinybės akimis,

o dabar visgi norisi žvelgti vertinant esamą akimirką…

Tad, regis, žvilgsnis savotiškai susiaurėjo:

nuo amžinybės akimirkos link…

 

***

Prisikarstysiu visus stalčius ir kišenes

telefono pakrovimo laidų

kad ryšys netrūkinėtų

pačiame atsiskaitymo ir naršymo įkarštyje

kad vaizdai neužgestų

vos įamžinti

 

***

Drebulys, daugiau vidinis…

 

Persipildęs kompas ir telefonas…

 

Perkrautas sausakimšas kambarys…

 

Galvoje svaigulys… pilve maudulys…

 

Kaip viską persiinstaliuoti?

 

Kaip viską perkeisti?

 

Kaip viską išlaisvinti?

 

Kad pasaulis atgimtų?

 

Kad feniksas užgimtų?

 

Užgimęs pražystų?

 

Kalėdų rože

 

Kalėda…

 

Kalėda…

 

Kalėda…

 

Lėda…

 

Onutės Gaidamavičiūtės nuotraukos