Pasirinkimas

tekstas: Rita Makselytė

pasirinkimas

 

Kol ieškojau tavęs, Viešpatie,

ne šitoj žemėje,

statei man namus,

auginai sodus,

įsūnijai žydą.

Kai sugrįžau,

tepasakei:

– rinkis.

Pasirinkau Tave.

 

 

 

šventa/dieninis

 

Išsiverskim save iš tikėjimo šitaip bedieviškai balto,

žvilgsnio spinduliu laužtu nubrėžkim žaibams trajektoriją.

Visos vizijos, mintys ir klausimas, ieškantis atsako,

pasikars ties bedugne klaikių kataklizmų istorijos.

Tik dievų legionai kovoj nelygioj už tikėjimą

žodžiais mesijų slysta per ašmenis sąžinės Judo,

išsisklaido rūkai ir atrodo, kad laivas tik Nojui

reikalingas, o mes ir be jo išsigelbėti rasime būdą.

kadrai iš A. Tarkovskio filmo ” Andrejus Rubliovas”