VULGARIOSIOS GRACIJOS

tekstas: Edita Skopič

Jau tos Vulgariosios Gracijos!

Joms nepritrūksta racijos

Apsikaišyti nendrėmis

Ir kaukti karštam mėnuliui,

Braidyt po įsčių vandenį,

Nardyt po karminę atmintį,

Tepantis kūnus aliejais

Šaknį ištraukti iš nulio.

Augant iš kojų pelekams,

Mano Vulgariosios Gracijos

Iššiepia tobulas iltis

Ir nusigraužia pėdas.

Kraujas – tirščiau už naktį.

Akys – klampiau už pelkes.

Kartais Vulgariosios Gracijos

Suka lizdus pas pelėdas…

Roberto Dumšos nuotr.